6 điểm sáng nổi bật của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015

Năm 2015, cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao nhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ.

6 điểm sáng nổi bật của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015


Để đạt được kết quả trên, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã bám sát thực hiện các mục tiêu trung hạn trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020; các nhiệm vụ, mục tiêu theo Quyết định số 2330/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 và phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, 6 điểm sáng nổi bật của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 là:

1. Chế độ, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, thể hiện sự phản hồi tích cực của cơ quan quản lý đối với sự phát triển của thị trường, tạo điều kiện cho DNBH mở rộng hoạt động kinh doanh

Ban hành Thông tư số 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện và ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp triển khai nhằm kịp thời điều chỉnh quy định liên quan tới độ tuổi tối thiểu kết thúc bảo hiểm hưu trí, bổ sung quy định về rút trước tài khoản và bãi bỏ quy định về số năm kinh nghiệm đối với đại lý cung cấp bảo hiểm hưu trí nhằm phù hợp với thực tế triển khai, để có thêm nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia, từ đó gia tăng giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu, góp phần giảm nhẹ gánh nặng ngân sách nhà nước.

thebank_thebank_image_1_min_1455942418_1456797397

=>>  Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2015

Nghiên cứu, trình Bộ chính sách về bảo hiểm vi mô: Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, DNBH, Trung tâm CFRC (thuộc Hội Khuyến học) tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng chính sách phù hợp đối với hoạt động bảo hiểm vi mô nhằm nắm bắt tình hình triển khai bảo hiểm vi mô tại địa phương và giải đáp các vương mắc, bảo đảm triển khai bảo hiểm vi mô phù hợp với nhu cầu của người thu nhập thấp, ổn định và an toàn tài chính.

Trình Bộ ban hành Thông tư thay thế Quyết định 96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính: Năm 2015 là năm đánh dấu 10 năm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 15/17 DNBH nhân thọ cung cấp sản phẩm này. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các DNBH, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã trình Bộ ban hành Thông tư thay thế Quyết định 96/2007/QĐ-BTC với nội dung chính là tháo gỡ quy định về điều kiện đối với đại lý bán bảo hiểm liên kết chung.

Kịp thời phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm, các DNBH nhân thọ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách thuế, Tổng Cục thuế trong quá trình soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật về thuế TNCN, thuế TNDN trong năm 2015

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị trong Bộ (Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Hợp tác quốc tế) để kịp thời có hướng dẫn các DNBH nhân thọ hoàn tất các thủ tục để thực hiện theo Đạo Luật thuế đối với các tài khoản nước ngoài (gọi tắt là FATCA), tạo điều kiện để chủ đầu tư là các doanh nghiệp, tập đoàn tài chính nước ngoài có góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam an tâm hoạt động tại thị trường Việt Nam, tránh được việc áp dụng quy định xử phạt về Thuế đối với việc không tuân thủ FATCA tại bất kỳ công ty con nào trong hệ thống.

2. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển phù hợp với giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015, ngày càng đa dạng và đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm

Riêng trong năm 2015, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có thêm 46 sản phẩm bảo hiểm mới. Cục Quản lý, giám bảo hiểm đã đồng hành cùng doanh nghiệp, Hiệp hội bảo hiểm trong công tác nâng cao hình ảnh của thị trường bảo hiểm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, khẳng định vai trò của bảo hiểm trong sự phát triển kinh tế xã hội. Các nhóm sản phẩm bảo hiểm chủ đạo của năm 2015 bao gồm: Sản phẩm bảo hiểm truyền thống bảo hiểm cho các rủi ro cơ bản: Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm sinh kỳ, Bảo hiểm hỗn hợp, Bảo hiểm trọn đời, Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Sản phẩm bảo hiểm phi truyền thống có kết hợp yếu tố bảo hiểm rủi ro và yếu tố đầu tư: Bảo hiểm liên kết đầu tư; Sản phẩm bảo hiểm hưu trí: Đây là 1 trong những sản phẩm bảo hiểm tạo nên sự phát triển, tăng trưởng bền vững của thị trường nhân thọ, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp định kỳ của Nhóm chuyên gia tính toán (AWG) cũng như tại Hội thảo: "Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ", các DNBH nhân thọ đã hoan nghênh và ủng hộ chủ trương nghiên cứu cơ chế phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm, xây dựng quy tắc điều khoản mẫu và cơ sở kỹ thuật mẫu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Hoàn thiện được phương thức này sẽ giúp rút ngắn thời gian xây dựng sản phẩm của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xem xét, phê chuẩn của cơ quan quản lý, tăng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường.

thebank_6diemsangnoibatcuathitruongbaohiemnhantho2015_1456797459

Cùng nhìn lại 6 điểm sáng nổi bật của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015

3. Bổ sung nhiều giải pháp thiết thực trong công tác phát triển thị trường, nâng cao tính an toàn hệ thống và hiệu quả hoạt động

Điều chỉnh quy định về dự phòng nghiệp vụ, bảo đảm ổn định tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp trước diễn biến lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Thúc đẩy việc phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20, 30 năm: Năm 2015, lần đầu tiên các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia mua trái phiếu Chính phủ thời hạn 20 năm với tổng giá trị là 6.230 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ thời hạn 30 năm với tổng giá trị là 3.900 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu kỳ hạn 20-30 năm đăng ký mua năm 2016 là khoảng 12.500 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm là 152.543 tỷ đồng (tăng 14%), các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 119.137 tỷ đồng. Trong tổng số tiền đầu tư của các DNBH nhân thọ, có 72,2% được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trong đó 82% là các loại trái phiếu có thời hạn từ 5 năm trở lên.

Việc các DNBH nhân thọ đầu tư trái phiếu Chính phủ dài hạn 20-30 năm đã thể hiện vai trò của bảo hiểm là kênh thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế, góp phần tái cơ cấu nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này cũng thể hiện lòng tin và cam kết của nhà đầu tư nước ngoài đối với Chính phủ và đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

4. Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, cập nhật chính sách và quảng bá hình ảnh bảo hiểm

Năm 2015, thông qua các hội thảo, tọa đàm thiết thực, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến doanh nghiệp bảo hiểm, báo cáo Lãnh đạo Bộ để có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp như: Hội nghị Tập huấn Thông tư 194, 195 và Tọa đàm về Nghị định sửa đổi Nghị định 45, 46 tháng 2/2015; Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 với chủ đề "Phát huy vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"; Hội thảo "Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ"; Hội thảo "Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đại lý bảo hiểm và nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh"

Việc tổ chức các hội thảo, xây dựng chương trình truyền thông cho thấy sự chủ động của cơ quan quản lý đối với thông tin thị trường, cập nhật cơ chế chính sách. Cơ quan quản lý đã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận, giải đáp và điều chỉnh cơ chế chính sách, kịp thời phát hành trái phiếu Chính phủ 20, 30 năm, thay đổi phương thức quản lý giám sát; các DNBH có cơ hội tìm hiểu về doanh nghiệp khác, tăng cường hợp tác giữa các DN, thống nhất về việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín và hình ảnh của bảo hiểm nhân thọ và toàn ngành.

5. Các DNBH nhân thọ đều được xếp vào nhóm 1 theo quy định của Thông tư số 195/2015/TT-BTC về xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ Thông tư số 195/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tự đánh giá, xếp loại doanh nghiệp dựa trên kết quả hoạt động của năm. Năm 2015, có 17/17 doanh nghiệp bảo hiểm xếp vào nhóm 1, trong đó kết quả đánh giá sơ bộ là: 50% doanh nghiệp xếp vào nhóm 1A, 50% doanh nghiệp xếp nhóm 1B. Các doanh nghiệp xếp nhóm 1B chủ yếu là các doanh nghiệp mới, đang trong giai đoạn hoàn thiện bộ máy tổ chức và quy trình nghiệp vụ.

Việc xếp loại các doanh nghiệp bảo hiểm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và đặt ra yêu cầu tự hoàn thiện đối với chất lượng dịch vụ, rà soát hiệu quả quy trình chăm sóc khách hàng trước vào sau bán hàng và kiểm soát rủi ro đối với doanh nghiệp. Qua kết quả đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thể phát huy việc quản lý, giám sát thận trọng, đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả.

6. Công tác kiểm tra, giám sát DNBH tiếp tục được triển khai theo kế hoạch với mục đích hỗ trợ DNBH hiểu đúng và tuân thủ quy định pháp luật

Trong năm 2015, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã hoàn thành kiểm tra chuyên đề đối với 05 DNBH nhân thọ (Generali, Phú Hưng Life, PVI Sun Life, VCLI, Vietinbank Aviva) về trích lập dự phòng nghiệp vụ, biên khả năng thanh toán, hoạt động khai thác, thẩm định và chi trả quyền lợi bảo hiểm, hoạt động đầu tư, công tác kế toán. Kết quả kiểm tra đã góp phần giúp các DNBH nhân thọ hiểu thống nhất các quy định pháp lý có liên quan. Các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra đã tiến hành rà soát, hoàn thiện tổ chức, hoạt động theo kiến nghị của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.


Ý Kiến

chính xác, đang cần
Hayvuilennao

Tin hay
Backs Ree B Ys

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Nguyenthanhhuyen

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Benzen

cùng phát triển nhé
Hieuopen

Tin hay
Gjrl Ju Audjtjon

quá tốt, phát huy nhé
Thanhld

ôi, đúng cái cần rồi
Trvuol

tốt quá, đang cần tìm hiểu
OLARK

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Baothanh Dlsg

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Congtyminhanhphat

đúng cái đang cần
Ngt

DVMS Mobile Solution ; Giải pháp giao thông ; Câu chúc ngay và ý nghĩa ; Vận tải thông minh ; Driver Plus ; app Giúp việc ; phát triển ứng dụng cho lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ; mobile apps cho ngân hàng, mobile apps cho tín dụng ; Tracking giao vận, giám sát nhân viên... ; Giải pháp bệnh viện thông minh; Outsourcing Mobile Application ; app du lịch ; order trên smartphone ; Smart Control ; bán nông sản trên smartphone; glucose meter ; Xây dựng app Zalo , Viber ; health care app ; phần mềm cho beer club ; app booking vé spa ; Tạo QRcode miễn phí ; sport app ; Quản lý văn bản thông minh ; fleet manage ; Smart Education ; share like ; Tạo ứng dụng ; insurance care application ; Smart Taxi app ; CRM bệnh viện ; Pharma Manage ; Buslines ticket booking manage ; Smart Logistic ; app thú y ; Bác sĩ gia đình ; Ship hàng trên smartphone; care app ; Xây dựng SMS Gateway ; kỹ năng cho bé ; ứng dụng booking bàn trước cho beer club; Chấm công từ xa; Quản lý nhà thuốc ; kiểm soát tiểu đường bằng smartphone; mua vé xe, bán vé xe trên smartphone ; Quản lý vận tải ; giao nhận thông minh ; Tìm nơi sửa xe ; kiểm tra thực phẩm sạch ; mobile banking, app cho lĩnh vực ngân hàngGiải pháp giáo dục đào tạo thông minh ; app đặt chỗ spa; app sửa chửa điện nước ; app cho nhà hàng, quán bar ; blog ứng dụng mobile ; điều hành hãng vận tải thông minh ; giải pháp uber ; app cho quán cafe ; app order trên tablet ; đại lý phân phối thiết bị điện; đại lý phân phối máy móc ; quản lý kênh phân phối ; quản lý kho dược; quản lý phân phối thiết bị y tế ; Giải pháp quản lý phân phối và bán hàng ; quản lý bán hàng trên smartphone ; quản lý đại lý; quản lý kho trên smartphone; Quản lý kho dược ; quản lý phân phối y dược ; Tử vi, Tướng số; Apps gọi gas ; game legoviết game đánh bài; viết game chiến thuật ; on games ; game đánh bài Việt ; game hay; tải game hay miễn phí ; game 247; 360 game ; game center ; android games ; kho game ; game studio ; viết game iwin ; holy war ; gopet ; game điện thoại; Game Việt ; mobile game ; free games ; online games ; web game ; game apk ; Đất Việt Sơlution ; DVMS Innovation; giải pháp điều hành ; tablet app outsourcing ; Windows Phone app ; tablet app develop ; nhà thông minh ; voip ; app sức khỏe ; app giáo dục ; Chăm sóc khách hàng bệnh viện ; thú cưng ; tìm giúp việc ; kỹ năng cho bé ; Laptop USA ; team building ; app đặt phòng, booking tour ; travel app ; sinh hoạt đội nhóm ; tổ chức sự kiệnKhám phá ; hồ tiêu sạch ; hồng tiêu ; Tiêu Xuân Lộc ; hạt tiêu ; tiêu hữu cơ ; hồ tiêu ; tiêu xanh ; tiêu sọ hữu cơ ; muối tiêu hữu cơ ; xay tiêu ; tiêu đen hữu cơ ; muối tiêu chanh hữu cơ ; xay tiêu đẹp ; máy xay tiêu ; xay tiêu đa năng ; xay tiêu cầm tay ; rau củ quả sạch ; trà xanh hữu cơ ; chim trời cá nước ; dừa Bến Tre ; tinh dầu nguyên chất ; làm đẹp ; dương da ; blog rau củ quả sạch ; nguyên chất ; cafe nguyên chất ; dầu dừa nguyên chất ; cafe Gia Lai ; cafe Tây Nguyên ; cafe sạch ; thảo mộc ; tiên sa ; đẹp tự nhiên ; Thực phẩm hữu cơ An Thiên ; Thực phẩm hữu cơ Mai Trinh ; Thực phẩm hữu cơ Thành Thoại ; Thực phẩm hữu cơ Thùy Trang ; Thực phẩm hữu cơ Nguyên Hạnh ; Nguyên Chất ; Địa Chất Nến Móng Công Trình ; Địa Chất VietGeo ; địa chất công trình ; địa chất địa hình ; khoan địa chất ; xử lý nền móng công trình ; đo đạc địa hình ; khảo sát địa chất công trình; địa chất công trình ; phòng thí nghiệm cơ lý đất ; phòng LAS xây dựng, LAS-XD ; khảo sát địa hình ; khảo sát nền móng công trình ; LAS xây dựng ; thí nghiệm địa chất ; địa chất Việt Nam ; địa chất chất lượng ; VietGeo ; bánh chưng bánh tét ; nhang thảo mộc ; thảo mộc ; trầm hương ; DVMS facebook ; Giải pháp Việt ; giải pháp mobile ; Mobile app video ; tài liệu lập trình mobile ; tài liệu lập trình smartphone ; 123vui ; b2bcloud ; Happy life ; kiển tra đường huyết ;định vị vệ tinh ;phòng khám thông minh ; giao thông vận tải ; giải pháp di động ;lái xe an toàn ; bí ẩn vũ trụ ; Mobile app Global ; Nối Kết Khởi Nghiệp ; cộng đồng mobile app ; thực phẩm hữu cơ ; Global Garden ; món ngon ; khảo sát địa chất ; địa chất giao thông ; sống khỏe sống đẹp ; kệnh giao thông ; kênh thực phẩm sạch ; Kho ứng dụng cho Android ; Kho ứng dụng cho iPhone & iPad ; Kho ứng dụng Amazon cho Kindle , Android, Blackberry ; Giải Trí Xả Stress ; Dịch vụ logistics; Happy life ; Địa Chất, Địa hình, kiến trúc, xây dựng ; Giải trí; wifi chùa ; Truyện hay, sách hay, tiểu thuyết hấp dẫn ; Dịch vụ data ; Mã số karaoke; Quê Hương kho truyện hay, kho sách hay ; cộng đồng khởi nghiệp CNTT, viễn thông, marketing ; dự án Khởi nghiệp; Ứng dụng Vạn sự, boi toán;tra cứu số điện thoại, tra cứu email;kiếm hiệp; tiên hiệp; trinh thám; ngôn tình; truyện teen; Truyện Đô thị; xuyên không; truyện ma; truyện lịch sử; quân sự; võng du; dị năng; khoa huyễn; tiểu thuyết; đam mỹ; bách hợp; dị giới; nữ cường; nữ phụ; sắc hiệp; trọng sinh; các mục còn lại; tướng số; tử vi, tứ trụ; xem ngày; xem bói, xem tuổi; phong thủy; 12 cung hoàng đạo; 12 con giáp; gieo quẻ; Quốc gia khởi nghiệp;

Previous Post
Next Post
Related Posts