9 phương thức cho vay tín dụng tại các ngân hàng hiện nay

Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây đã bổ sung thêm nhiều phương thức cho vay mới và nâng tổng các phương thức cho vay tín dụng lên con số 9 để phù hợp với thực tế hoạt động cho vay trên thị trường.

9 phương thức cho vay tín dụng tại các ngân hàng hiện nay


Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây đã bổ sung thêm nhiều phương thức cho vay mới phù hợp với thực tế, sửa đổi nội hàm của các phương thức cho vay để bảo đảm phân biệt rõ ràng giữa các phương thức.

Cụ thể, 9 phương thức cho vay theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN bao gồm:

1. Cho vay từng lần

Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.

2. Cho vay hợp vốn

Là việc có từ hai TCTD trở lên cùng thực hiện cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn.

3. Cho vay lưu vụ

Theo Thông tư 39, cho vay lưu vụ "Là việc TCTD thực hiện cho vay đối với khách hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm. Theo đó, TCTD và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp".

>> Xem thêm: Vay vốn ngân hàng làm sao để lợi nhất?

thebank_9phuongthucvaytindungtaicacnganhanghiennay1_1515663237

Cho vay lưu vụ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp

Đây là phương thức cho vay được Agribank đề xuất đưa vào Quy chế cho vay mới. Thực ra, cho vay lưu vụ đã được NHNN chấp thuận cho Agribank áp dụng từ nhiều năm trước đây với đối tượng cho vay là các khách hàng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để thanh toán các khoản chi phí trồng, chăm sóc các loại cây trồng ngắn ngày có 2 vụ liền kề (ban đầu chủ yếu là cây lúa, sau bổ sung ngô, khoai, sắn, đậu,…).

Với định hướng khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, trong đó thừa nhận và "pháp điển hóa" đối với phương thức cho vay lưu vụ, đồng thời mở rộng đối tượng vay vốn là cá nhân, hộ gia đình để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.

Như vậy, từ thực tiễn thí điểm đến lần đầu xuất hiện trong một văn bản quy phạm pháp luật, cho vay lưu vụ đã được mở rộng khá nhiều về đối tượng áp dụng. Đến Thông tư 39/2016, đối tượng cho vay của phương thức cho vay lưu vụ tiếp tục được mở rộng từ "cá nhân, hộ gia đình" sang "khách hàng", nghĩa là áp dụng cho cả các pháp nhân được quyền vay vốn tại TCTD (tất nhiên là phải đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng vốn). Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Chính phủ về việc khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.

4. Cho vay theo hạn mức

TCTD xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, TCTD thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, TCTD xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.

5. Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng

TCTD cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận. TCTD và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 năm.

6. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán

TCTD chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 năm.

>> Xem thêm: Những lợi ích của vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp.

thebank_9phuongthucvaytindungtaicacnganhanghiennay3_1515663238

Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là phương thức phổ biến hiện nay

7. Cho vay quay vòng

TCTD và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 tháng.

8. Cho vay tuần hoàn (rollover)

Cho vay tuần hoàn hay việc tái tục/quay vòng khoản vay được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, phương thức cho vay này từng được nhiều ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp tốt và có vòng quay vốn ngắn. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể và lo ngại bị lợi dụng để che giấu nợ quá hạn nên ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu dừng phương thức cho vay tuần hoàn kể từ tháng 9/2014 qua công văn số 7059/NHNN-TTGSNH, sau đó tiếp tục nhắc nhở qua công văn 6960/NHNN-TTGSNH ngày 16/9/2016.

Yêu cầu tạm dừng cho vay tuần hoàn năm 2014 và năm 2016 của NHNN đã vấp phải phản ứng từ nhiều chuyên gia và ngân hàng nước ngoài. Thực tế, đối với các khách hàng sản xuất kinh doanh có vòng quay vốn ngắn, dòng tiền vay ban đầu đã hòa vào dòng vốn lưu động. Tại một thời điểm, tiền vay ấy có thể đang nằm ở nguyên vật liệu, có thể ở các khoản phải thu, hàng tồn kho,… Do đó, dòng tiền về thường rải rác và khó trùng khớp với vòng quay vốn bình quân. Vì vòng quay vốn ngắn nên việc cứ phải vay – trả liên tục làm phiền hà cả ngân hàng lẫn khách hàng. Thay vì sử dụng một hạn mức cho vay thông thường (mỗi lần giải ngân khách hàng phải chứng minh mục đích sử dụng vốn, khi đến hạn phải trả nợ rồi mới được phục hồi hạn mức), nếu sử dụng hạn mức cho vay tuần hoàn, khách hàng được tái tục/quay vòng khoản vay một cách nhanh chóng, đơn giản. Trong đề xuất của các ngân hàng nước ngoài đối với NHNN, "việc tái tục/quay vòng khoản vay không phải do việc suy giảm khả năng tài chính hay chất lượng tín dụng của khách hàng, mà xuất phát từ yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh".

Với Thông tư 39, lần đầu tiên NHNN đã có những quy định chính thức về cho vay tuần hoàn. Theo đó, TCTD và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện: (i) Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của khoản vay; (ii) Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh; (iii) Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các TCTD; (iv) Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các TCTD thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.

Như vậy, về cơ bản, nếu khách hàng vay ngắn hạn phục vụ kinh doanh và đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được vay theo phương thức này:

  • Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của khoản vay.
  • Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh.
  • Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các TCTD.
  • Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các TCTD thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.

thebank_9phuongthucvaytindungtaicacnganhanghiennay2_1515663238

Cho vay tuần hoàn phù hợp với nhu cầu vay ngắn hạn

9. Cho vay kết hợp

Các phương thức cho vay khác được kết hợp 8 các phương thức cho vay nêu trên, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của TCTD và đặc điểm của khoản vay.

Như vậy, với các phương thức cho vay mới, Thông tư 39 đã có một bước tiến dài trong việc đảm bảo sự phù hợp giữa các quy định pháp luật với thực tế hoạt động cho vay trên thị trường. Đồng thời, các phương thức cho vay này cũng đáp ứng những thông lệ quốc tế, đảm bảo lộ trình hội nhập, mở cửa của ngành ngân hàng. Đối với các TCTD và khách hàng vay vốn, ba phương thức cho vay mới chắc chắn sẽ sớm đem đến sự thuận tiện và giảm thiểu chi phí hơn nhiều so với các quy định trước đây.


Ý Kiến

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Nguyenthanhtu

nguồn tin chính xác không vậy?
Bichphao

chuẩn đấy
Hpthoangqua

chuẩn đấy
Nguyenthang

tuyệt vời
Anhquang

tốt quá, đang cần tìm hiểu
Dongduong

tin hữu ích
Mucinsaigon

đúng cái đang cần
Dinhminhnhat

tin hữu ích
DANAPHA

cùng phát triển nhé
La Thi Phuong

tin hay quá
Nganguyenda

tuyệt vời
Duckienxt

DVMS Mobile Solution ; Giải pháp giao thông ; Câu chúc ngay và ý nghĩa ; Vận tải thông minh ; Driver Plus ; app Giúp việc ; phát triển ứng dụng cho lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ; mobile apps cho ngân hàng, mobile apps cho tín dụng ; Tracking giao vận, giám sát nhân viên... ; Giải pháp bệnh viện thông minh; Outsourcing Mobile Application ; app du lịch ; order trên smartphone ; Smart Control ; bán nông sản trên smartphone; glucose meter ; Xây dựng app Zalo , Viber ; health care app ; phần mềm cho beer club ; app booking vé spa ; Tạo QRcode miễn phí ; sport app ; Quản lý văn bản thông minh ; fleet manage ; Smart Education ; share like ; Tạo ứng dụng ; insurance care application ; Smart Taxi app ; CRM bệnh viện ; Pharma Manage ; Buslines ticket booking manage ; Smart Logistic ; app thú y ; Bác sĩ gia đình ; Ship hàng trên smartphone; care app ; Xây dựng SMS Gateway ; kỹ năng cho bé ; ứng dụng booking bàn trước cho beer club; Chấm công từ xa; Quản lý nhà thuốc ; kiểm soát tiểu đường bằng smartphone; mua vé xe, bán vé xe trên smartphone ; Quản lý vận tải ; giao nhận thông minh ; Tìm nơi sửa xe ; kiểm tra thực phẩm sạch ; mobile banking, app cho lĩnh vực ngân hàngGiải pháp giáo dục đào tạo thông minh ; app đặt chỗ spa; app sửa chửa điện nước ; app cho nhà hàng, quán bar ; blog ứng dụng mobile ; điều hành hãng vận tải thông minh ; giải pháp uber ; app cho quán cafe ; app order trên tablet ; đại lý phân phối thiết bị điện; đại lý phân phối máy móc ; quản lý kênh phân phối ; quản lý kho dược; quản lý phân phối thiết bị y tế ; Giải pháp quản lý phân phối và bán hàng ; quản lý bán hàng trên smartphone ; quản lý đại lý; quản lý kho trên smartphone; Quản lý kho dược ; quản lý phân phối y dược ; Tử vi, Tướng số; Apps gọi gas ; game legoviết game đánh bài; viết game chiến thuật ; on games ; game đánh bài Việt ; game hay; tải game hay miễn phí ; game 247; 360 game ; game center ; android games ; kho game ; game studio ; viết game iwin ; holy war ; gopet ; game điện thoại; Game Việt ; mobile game ; free games ; online games ; web game ; game apk ; Đất Việt Sơlution ; DVMS Innovation; giải pháp điều hành ; tablet app outsourcing ; Windows Phone app ; tablet app develop ; nhà thông minh ; voip ; app sức khỏe ; app giáo dục ; Chăm sóc khách hàng bệnh viện ; thú cưng ; tìm giúp việc ; kỹ năng cho bé ; Laptop USA ; team building ; app đặt phòng, booking tour ; travel app ; sinh hoạt đội nhóm ; tổ chức sự kiệnKhám phá ; hồ tiêu sạch ; hồng tiêu ; Tiêu Xuân Lộc ; hạt tiêu ; tiêu hữu cơ ; hồ tiêu ; tiêu xanh ; tiêu sọ hữu cơ ; muối tiêu hữu cơ ; xay tiêu ; tiêu đen hữu cơ ; muối tiêu chanh hữu cơ ; xay tiêu đẹp ; máy xay tiêu ; xay tiêu đa năng ; xay tiêu cầm tay ; rau củ quả sạch ; trà xanh hữu cơ ; chim trời cá nước ; dừa Bến Tre ; tinh dầu nguyên chất ; làm đẹp ; dương da ; blog rau củ quả sạch ; nguyên chất ; cafe nguyên chất ; dầu dừa nguyên chất ; cafe Gia Lai ; cafe Tây Nguyên ; cafe sạch ; thảo mộc ; tiên sa ; đẹp tự nhiên ; Thực phẩm hữu cơ An Thiên ; Thực phẩm hữu cơ Mai Trinh ; Thực phẩm hữu cơ Thành Thoại ; Thực phẩm hữu cơ Thùy Trang ; Thực phẩm hữu cơ Nguyên Hạnh ; Nguyên Chất ; Địa Chất Nến Móng Công Trình ; Địa Chất VietGeo ; địa chất công trình ; địa chất địa hình ; khoan địa chất ; xử lý nền móng công trình ; đo đạc địa hình ; khảo sát địa chất công trình; địa chất công trình ; phòng thí nghiệm cơ lý đất ; phòng LAS xây dựng, LAS-XD ; khảo sát địa hình ; khảo sát nền móng công trình ; LAS xây dựng ; thí nghiệm địa chất ; địa chất Việt Nam ; địa chất chất lượng ; VietGeo ; bánh chưng bánh tét ; nhang thảo mộc ; thảo mộc ; trầm hương ; DVMS facebook ; Giải pháp Việt ; giải pháp mobile ; Mobile app video ; tài liệu lập trình mobile ; tài liệu lập trình smartphone ; 123vui ; b2bcloud ; Happy life ; kiển tra đường huyết ;định vị vệ tinh ;phòng khám thông minh ; giao thông vận tải ; giải pháp di động ;lái xe an toàn ; bí ẩn vũ trụ ; Mobile app Global ; Nối Kết Khởi Nghiệp ; cộng đồng mobile app ; thực phẩm hữu cơ ; Global Garden ; món ngon ; khảo sát địa chất ; địa chất giao thông ; sống khỏe sống đẹp ; kệnh giao thông ; kênh thực phẩm sạch ; Kho ứng dụng cho Android ; Kho ứng dụng cho iPhone & iPad ; Kho ứng dụng Amazon cho Kindle , Android, Blackberry ; Giải Trí Xả Stress ; Dịch vụ logistics; Happy life ; Địa Chất, Địa hình, kiến trúc, xây dựng ; Giải trí; wifi chùa ; Truyện hay, sách hay, tiểu thuyết hấp dẫn ; Dịch vụ data ; Mã số karaoke; Quê Hương kho truyện hay, kho sách hay ; cộng đồng khởi nghiệp CNTT, viễn thông, marketing ; dự án Khởi nghiệp; Ứng dụng Vạn sự, boi toán;tra cứu số điện thoại, tra cứu email;kiếm hiệp; tiên hiệp; trinh thám; ngôn tình; truyện teen; Truyện Đô thị; xuyên không; truyện ma; truyện lịch sử; quân sự; võng du; dị năng; khoa huyễn; tiểu thuyết; đam mỹ; bách hợp; dị giới; nữ cường; nữ phụ; sắc hiệp; trọng sinh; các mục còn lại; tướng số; tử vi, tứ trụ; xem ngày; xem bói, xem tuổi; phong thủy; 12 cung hoàng đạo; 12 con giáp; gieo quẻ; Quốc gia khởi nghiệp;

Previous Post
Next Post
Related Posts